Samarbejde mellem Tarkett og Ragn-Sells

Vi har indgået et samarbejde med den verdensførende gulvproducent Tarkett. Samarbejdet går ud på at producere fyldstoffer til gulve af aske fra energiproduktionen. Ved at bruge asken og udvundet kuldioxid som råvarer til fyldstoffet, binder processen mere kuldioxid, end det afgiver. Brugen af udvundet kuldioxid og aske i stedet for jomfruelige råvarer betyder, at PCC-produktet bliver Co2-neutralt

26 aug. 2021

- Dagens samfund er baseret på et uholdbart forbrug af naturressourcer, og Ragn-Sells arbejder for, at flere og flere ressourcer genanvendes. Men det kræver samarbejde med andre aktører. Tarkett er et glimrende eksempel på en virksomhed, der deler vores vision, og vi glæder os meget til at udvikle vores samarbejde, siger Pär Larshans, Bæredygtighedschef hos Ragn-Sells.

Ragn-Sells og Tarkett har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende samarbejdet. Gennem Ragn-Sells unikke teknologi bruges aske fra energiudvinding i Estland, sammen med udvundet kuldioxid, som råvarer til fremstilling af et materiale kaldet PCC. PCC er et calciumcarbonat, der bruges i store mængder i mange industrier, herunder som fyldstof i Tarketts gulve.

Et kulstof-negativt PCC-produkt og Oil Shale Ash-projektet:

Det såkaldte Oil Shale Ash-projekt sigter mod at producere ren, kuldioxid-negativ PCC fra deponeret aske, der er skabt i forbindelse med forbrænding af olieskifer. Denne asketype er et resultat af de sidste 50 års energiproduktion i Estland.

Dette er en klimaneutral produktionsproces, der involverer:

  • Minimale emissioner - Ragn-Sells produktionsproces vil foregå inde i et lukket system, der forhindrer emissioner. For at minimere emissioner fra transport vil produktionsanlægget være placeret tæt ved askebunkerne.
  • Vandgenbrug - Vand cirkulerer i et lukket "Zero Liquid Discharge System" og kan derfor bruges igen og igen.
  • Restprodukter - Fremstilling af rent calciumcarbonat vil resultere i restprodukter, der indeholder silikoner og magnesium. Disse kan genanvendes til andre formål.

 For mere information se: www.osaservice.ee/en

Kuldioxidaftryk fra calciumcarbonat i Tarketts produktion:

Calciumcarbonatet, der i øjeblikket bruges som fyldstof i Tarketts produktion, har allerede et lavt klimaaftryk på 0,006 kg kuldioxidækvivalenter (CO2e) pr. Kg (Cradle-to-gate).

Calciumcarbonatet produceret af Ragn-Sells anslås at generere et kuldioxidaftryk på minus 0,4 kg kuldioxidækvivalenter (CO2e) pr. Kg (Cradle-to-gate).

Brugen af udvundet ​​kuldioxid og aske i stedet for jomfruelige råvarer betyder, at PCC-produktet bliver Co2-neutralt. Det binder således mere kuldioxid, end produktionen afgiver. I Estland er der blevet deponeret 600 millioner tons aske fra årtiers energiproduktion, hvilket betyder et meget stort potentiale for samarbejdet, og samtidig bidrager det til at modvirke klimaændringer.

- Takket være dette projekt får vi mulighed for at fremstille gulve med råvarer, der bidrager til at forbedre miljøet i Estland, og som også binder kuldioxid. Som følge heraf vil vores vinylgulve have et lavere kulstofaftryk og en øget mængde genanvendt indhold. Det er netop den type innovativt og langsigtet samarbejde, som vi tror vil bane vejen for et cirkulært og kulstofneutralt samfund, siger Arnaud Marquis, Group Sustainability Officer hos Tarkett.

Næsten halvdelen af ​​verdens klimaemissioner kommer fra produktion og forbrug af varer, levnedsmidler og infrastruktur, da de er afhængige af jomfruelige råvarer. Kulstofaftrykket for Ragn-Sells og Tarketts PCC-materialer anslås til minus 0,4 kilo kuldioxidækvivalenter pr. kilogram materiale.

-Ragn-Sells og Tarkett har det samme langsigtede mål: Vi vil arbejde målrettet mod et samfund baseret på en cirkulær økonomi ved at udvikle og bruge bæredygtige løsninger, der modvirker klimaudslip og beskytter miljøet, siger Pär Larshans.