CirkEL-projektet til bedre håndtering af elektronikaffald

Brugt elektronik og elektronikaffald skal genbruges bedre. Med CirkEL-projektet vil elektronikindustriens aktører, herunder Ragn-Sells, øge graden af genbrug og genanvendelse af elektroniske produkter og delkomponenter for at skabe en mere bæredygtig elektronikindustri

08 maj 2023

Projekt skal gøre op med dårlig håndtering af elektronikaffald

Den primære barriere for at øge genbrugsgraden i elektronikindustrien er, at produkterne er komplekst designede og dermed meget vanskelige at adskille.

I projektet vil der også blive sat fokus på at øge genanvendelsesgraden af en række af de kritisk begrænsede ressourcer, som indgår i meget elektronik. Det gælder fx grundstoffer som guld, platin og niobium.

Projektet har fokus på fem overordnede trin i håndteringen af elektronikaffald. Udvikling af cirkulært design vil ske på baggrund af de erfaringer/udviklinger, vi har gjort ved arbejde med:

  1. Forsortering og stillingtagen til brugt elektronik
  2. Adskillelse af elektronik og delkomponenter
  3. Genbrug
  4. Genanvendelse
  5. Cirkulært design

Målet er at udarbejde nogle designguides til de aktører, der opererer på elektronikområdet. Ud fra nogle udvalgte caseprodukter, som kan være alt fra mikroovne, køleskabe og elektriske tandbørster til smartphones, lamper og computere, vil der blive set på, om man fx i fremstillingsfasen kan undlade at bruge lim eller epoxy, eller om man kan gøre det nemmere at oparbejde sjældne jordarter.

Helhedsorienteret koncept

Flere af de deltagende virksomheder har allerede løsninger, der imødekommer nogle af de aktuelle udfordringer. Eksempelvis har Techsave A/S udviklet en patenteret rense- og tørreproces, der gør det muligt at istandsætte produkter, der er beskadiget af væske, rust, salt eller sukker. Og Eldan A/S udvikler anlæg til mekanisk oparbejdning af elektronikaffald – blandt andet med henblik på at udsortere jern, kobber, aluminium, printkort og plast.

CirkEL-projektet er støttet af MUDP under Miljøministeriet og er et samarbejde mellem Ragn-Sells Danmark A/S, Trebo ApS, Eldan Recycling A/STechsave A/SEuropean Recycling Platform Denmark ApSSchneider Electric Danmark A/SBang & Olufsen A/SKK Wind Solutions A/SNilfisk A/S og Teknologisk Institut.

Fakta om elektronikaffald

  • I 2021 blev der, ifølge Dansk Producentansvar, kasseret 76.740 tons elektronik i Danmark.
  • Elektronik indeholder kritiske naturressourcer, herunder sjældne metaller. Kredsløbet skal lukkes for at udnytte dem bedst muligt.
  • Ifølge et studie fra SDU er en del af de elektronikprodukter, der kasseres i DK, i en stand, der gør det muligt at reparere og genbruge det

FN vurderer, at kun 17% af alt elektronikaffald på verdensplan bliver håndteret og bearbejdet på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Det betyder, at store mængder kritisk begrænsede ressourcer som guld, platin og tantal går tabt. Og hvis det nuværende lineære produktions- og forbrugsmønster fortsætter uændret, vil mængden af elektronikaffald være fordoblet i 2050 i forhold til i dag, hvor der genereres over 50 mio. ton elektronikaffald om året.

Elektronikprodukter er komplekse, og der er registreret optil 69 forskellige grundstoffer i elektronikaffald, herunder ædelmetaller som guld, sølv, kobber, platin, ruthenium og rhodium, og såkaldt kritiske råmaterialer, der har særlig strategisk vigtighed, og som kan blive svære at anskaffe. Det gælder fx kobolt, palladium, indium, germanium og bismuth.