Projekt Next Step – fra Hav til Hylde

Projekt Next Step-fra Hav til Hylde er et ambitiøst 3-årigt projekt, der er støttet af Industriens Fond og som udføres af Ocean Plastic Forum og Plast Center Danmark

Ocean Plastic Forum inviterer til åbningskonference for Projekt Next Step – fra Hav til Hylde.

I løbet af de næste 3 år skal Projekt Next Step – fra Hav til Hylde inspirere alle interesserede danske plasthåndterings- og oparbejdningsvirksomheder til at fremstille produkter af husholdnings- og havplast.

Målet er at understøtte branchens konkurrenceevne, hvor der er mest havplast – og afhjælpe miljøproblemet dér, hvor det er størst.

70% af plasten fra danske husholdninger skal reddes fra forbrændingsovnene i 2030. Kenneth Kaasgaard fra Ragn-Sells Danmark A/S holdte et indlæg herom.

Vi har i et årti arbejdet intensivt med at finde metoder til at rense, sortere og
oparbejde den snavsede, besværlige og forskelligartede husholdningsplast, så den kan indgå i nye produkter i stedet for at ende i vores forbrændingsanlæg. Ragn-Sells er ved at være i mål og kalder løsningen for Fair Plast.