Ny midlertidig plastsorteringslinje i Kolding

Fra uge 27 går vi i gang med at sortere plastaffald på vores anlæg i Kolding. Den midlertidige sorteringslinje vil muliggøre en mere præcis sortering af blandet hård plastik efter dets type og egenskaber frem til vores nye fabrik, RSW Plastics, står klar

03 jul. 2023

Dette sker på baggrund af vores joint venture med plastgenanvendelsesvirksomheden Van Werven, som er en anerkendt ekspert inden for genanvendelse og behandling af plastik. Samarbejdet skal sikre en effektiv genanvendelse af hård plastik.

Den midlertidige sorteringslinje vil muliggøre en mere præcis sortering, hvilket er afgørende for at opnå høj kvalitet og optimere genanvendelsesprocessen. Ved at sortere plastikken nøje kan vi sikre, at de forskellige typer plastik sendes til de relevante genanvendelses- eller oparbejdningsanlæg, hvor de kan blive til nye produkter.

Vi vil gerne takke vores samarbejdspartner Van Werven for deres ekspertise og engagement i at gøre dette joint venture til en realitet. Deres erfaring og viden vil være afgørende for at opnå succes i vores fælles mål om at reducere plastaffald og bidrage til en mere cirkulær økonomi.

Sorteringslinje kolding
Sorteringslinje kolding