Ragn-Sells har udgivet Bæredygtighedsrapporten for 2023

I bæredygtighedsrapporten for 2023 byder vi alle velkommen til den cirkulære økonomi, hvor affald betragtes som den eneste sande kilde til bæredygtige råmaterialer

29 apr. 2024

Lars Lindén, administrerende direktør for Ragn-Sells Group, siger: "Hvis vi vil skabe et bæredygtigt samfund, skal vi bruge de ressourcer, vi allerede har udvundet, igen og igen. Derfor handler alt, hvad vi gør, om at skabe en helt ny holdning til affald." Ragn-Sells er dybt engageret i at lede overgangen til en cirkulær økonomi, hvor affald betragtes som en værdifuld ressource i stedet for et engangsprodukt.

Ragn-Sells' bæredygtighedsindsats stemmer tæt overens med den overordnede forretningsstrategi og fokuserer på at levere cirkulære løsninger for at imødekomme planetens behov. Men den nuværende opfattelse, der er af affald, står i vejen. I en cirkulær økonomi skal affaldet behandles som en kilde til bæredygtige ressourcer. Dette kræver omfattende og systemiske reformer.

Pär Larshans, bæredygtighedsdirektør hos Ragn-Sells Group, siger: "Det seneste år har der været et øget fokus på bæredygtighedsregulering, især på EU-niveau. Vi byder denne udvikling varmt velkommen. Det er et nødvendigt skift, som vil booste de finansielle strømme i en bæredygtig retning."

For Ragn-Sells Group var nettoomsætningen for 2023 bedre end forventet, selvom den var lidt lavere end året før. Overskuddet var højere end budgetteret for alle tre forretningsområder. "Når vi er økonomisk stærke, kan vi investere i innovative løsninger, der er nødvendige for overgangen til en cirkulær økonomi, og vi kan sikre bæredygtige finanser i vores daglige drift," siger Madeleine Ljunggren, økonomidirektør i Ragn-Sells Group.

I rapporten er der interviews med Ragn-Sells' lokale virksomhedsdirektører angående status og fokus for deres forretning på deres respektive markeder. I afsnittet rapportering for 2023 beskrives arbejdet og resultaterne i forhold til Ragn-Sells' syv bæredygtighedsmål, sammen med en opsummering af koncernens finansielle resultater.

Download Ragn-Sells' bæredygtighedsrapport 2023 - Velkommen til den cirkulære økonomi, her.

Bæredygtighedsrapporten blev godkendt af Ragn-Sells Groups bestyrelse på den årlige generalforsamling den 18. april 2024.

Bæredygtighedsrapport 2023

For mere information, kontakt venligst:

Pär Larshans, bæredygtighedsdirektør Ragn-Sells Group, +46(0)70-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com 

Emma Ranerfors, Presseansvarlig, Ragn-Sells Group, +46(0)10-723 24 16, press@ragnsells.com