Ragn-Sells vil investere i endnu en Ash2Salt-fabrik

Til efteråret åbner Ragn-Sells vores første anlæg, som i stor skala genanvender værdifulde råvarer fra flyveaske. Teknologien kaldet Ash2Salt kan udvinde ca. 200 kg salt fra hvert ton aske der opstår i forbrændingsanlæg for el og fjernvarme. Ragn-Sells annoncerer nu planer om at investere i endnu en sådan fabrik i Sydsverige, Sydnorge eller Danmark

18 maj 2022

"Interessen for Ragn-Sells' nye fabrik, der genanvender salte fra flyveaske, er meget stor. Derfor går vi i gang med at se på mulighederne for endnu et anlæg, allerede inden det første er åbnet. Nu leder vi efter et passende sted i en kommune, som brænder for cirkulære løsninger" siger Massimo Forti, CEO i Ragn-Sells Danmark.

Når røggasserne fra affaldsforbrændingen renses, dannes der flyveaske. Asken indeholder høje niveauer af stoffer, der kan være farlige, men også store mængder af værdifulde ressourcer som kalium, natrium og calcium i saltform. Ash2Salt-teknologien, betyder at miljøgifte kan fjernes fra kredsløbet, mens nyttige råvarer kan genanvendes og bruges i f.eks. plast, glas, papir, byggematerialer samt til at holde kørebaner isfri.

Ash2Salt-teknologien er udviklet og patenteret af Ragn-Sells innovationsvirksomhed EasyMining.

Hvis vi skal gøre alvor af at skabe et bæredygtigt samfund, er vi nødt til at bruge de ressourcer, vi allerede har, igen og igen.  Nu vil vi finde en kommune, der er lige så engageret i den cirkulære omstilling, som vi er. Vi opfordrer alle, der er interesserede, til at kontakte os

 - Massimo Forti

 Det nye anlæg omfatter bl.a.:

  • Produktion af salte med et klimaaftryk der er over 90 procent lavere end traditionel produktion.
  • En investering i størrelsesordenen SEK 600-700 mio.
  • Omkring 15-20 nye arbejdspladser i kommunen.

Ragn-Sells' første anlæg er i øjeblikket ved at blive bygget i Upplands-Bro nordvest for Stockholm. Anlægget tages i brug i andet halvår af 2022 og vil have kapacitet til at behandle 150.000 tons flyveaske hvert år. Den planlagte anden fabrik skal opføres på et egnet sted i Sydsverige, Sydnorge eller Danmark.

I Sverige produceres der hvert år 300.000 tons flyveaske, når syv millioner tons affald energiudvindes til at levere fjernvarme og elektricitet.  Størstedelen af den svenske flyveaske er indtil nu blevet sendt til Norge i mangel af mere bæredygtige alternativer. Siden 1. oktober 2021 klassificerer det svenske Naturvårdsverket, som er ansvarlig for eksporttilladelser for flyveaske, ikke længere en sådan håndtering som genanvendelse, men som bortskaffelse og deponering. Læs afgørelsen her.

For mere information, kontakt
Massimo Forti, CEO Ragn-Sells Danmark, +45 2220 8970, massimo.forti@ragnsells.com                    
Emma Ranerfors, pressemedarbejder Ragn-Sells, +46 (0)10-723 24 16, press@ragnsells.com
Pressebilleder, kan downloades og frit redaktionelt anvendes her.

Fakta: Ash2Salt
Når røggasser renses under affaldsforbrænding, dannes flyveaske, et farligt affald med høje niveauer af blandt andet tungmetaller og klorider. I Ash2Salt-processen vaskes flyveasken, og tre kommercielle salte ekstraheres fra vaskevæsken: natriumklorid, kaliumklorid og calciumklorid.

De resterende askerester efter behandling med Ash2Salt behøver ikke længere at blive anbragt på særlige deponeringsanlæg for farligt affald.
Læs mere her.