Leca og Ragn-Sells Danmark indgår nyt samarbejde

Målet med det nye partnerskab er at yde et lille bidrage til at øge cirkulariteten i den danske byggesektor

13 okt. 2022

Med en dokumenteret levetid på mere end 200 år har Leca, i samarbejde med os, gjort det muligt at anskaffe Leca letklinker til genbrug. De genbrugsegnede Leca letklinker kan bruges i alle kendte anvendelser, og der er ikke en øvre grænse for hvor mange gange materialet kan genanvendes.

Sammen kan vi sikre at materialet er testet for tidligere forurening, og at gammelt byggeaffald frasorteres. Tilbage står det opsamlede og efterprøvede materiale klar til genanvendelse.

  • 100 % genanvendt 
  • Samme egenskaber som nyt materiale 
  • Ekstrem lav miljøpåvirkning 
  • Nemt at genbruge 
  • Mange anvendelsesområder

Planen er, at vi modtager fraktionen på vores anlæg i København og Aalborg skal tage i mod indleverede letklinker fra blandt andet nedrivningsvirksomheder og entreprenører.

Leca banner