COP26 banner

COP26

FN's klimatopmøde, COP26, i Glasgow, UK var en stor begivenhed hvor ledere fra alle verdens lande mødtes for at blive enige om, hvordan den globale indsats kan intensiveres for at løse klimakrisen

26 aug. 2021

Under COP26 var der seminarer og workshops sideløbende med forhandlingerne i Glasgow. Ragn-Sells deltog i forskellige sessions, hvor cirkulære materialestrømme var i fokus. Ragn-Sells talte om hvordan cirkulære materialestrømme er nødvendige for at indfri ambitionerne i Paris-aftalen.

Fra Ragn-Sells koncernen deltog Pär Larshans, Direktør for bæredygtighed, Alar Saluste, Projektleder Oil To Ash og Jan Svärd, Administrerende Direktør for innovationsvirksomheden EasyMining. Ragn-Sells  formål var at påvirke og inspirere verdens politiske beslutningstagere til at gøre det nemmere og mere rentabelt for flere virksomheder at bruge genbrugsmaterialer.

Vi præsenterede vores tekniske løsninger til genanvendelse af råvarer fra blandt andet spildevandsslamaske og flyveaske. Ash2Salt er et innovativt cirkulært projekt med produktion af calciumcarbonat fra olieskiferaske. Ash2Phos gør fosfor cirkulært ved at genvinde det fra asken, efter at slammet er blevet forbrændt. Slutproduktet er rent, genbrugsfosfor, der kan erstatte jomfruelig fosfor.

Læs mere omkring projekterne her:

Welcome to EasyMining

Under en session torsdag d. 11. november præsenterede den danske CEO Massimo Forti vores FAIR-Plastic koncept, og kommer til at drøfte hvordan vi kan skabe en større efterspørgsel på det plastaffald som kan gøre en reel forskel. Vores Miljøminister, Lea Wermelin indledte sessionen. 

Læs mere om FAIR-Plastic på hjemmesiden:

FAIR-PLASTIC | Bæredygtig plastik