Koncept og vision

Vi er et levende bevis på, at omsorgen for miljøet og god forretning går hånd i hånd. Vi tilbyder innovative og effektive løsninger for at minimere, styre og omdanne affald til bæredygtige ressourcer

Ragn-Sells samler, sorterer og behandler affald til genbrug. Hvert år håndterer vi ca. 400.000 tons affald på vores fire anlæg som bliver behandlet og sendt videre som råvarer til industrien eller til energiproduktion.

Det kan være til fremstilling af nye træprodukter, papirfabrik, plastfabrik eller smelteanlæg til skrot eller metaller. Vores kunder kan også være energiselskaber, der producerer el- eller fjernvarme. Udover disse omdanner vi ca. 100.000 tons organisk affald til nye ressourcer hvert år.

Udover at tilbyde håndtering, behandling og genanvendelse af affald. Kan vi også hjælpe med at rådgive og i fællesskab med jer finde den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til transport samt evt. leje af containere. Målet er at det skal være så nemt som muligt for jer, at håndtere jeres affald på den mest miljørigtige måde.

Vi glæder os til at fortsætte vores effektive partnerskaber med vores eksisterende kunder og vil gerne høre fra fremtidige kunder.

Klik her for at sende os en e-mail

Forretningskoncept
At tilbyde innovative og effektive løsninger for at minimere, styre og omdanne affald til ressourcer.

Vision
Ragn-Sells' vision er ”grøn lønsomhed”. Dette betyder at det skal betale sig at bruge os, både for miljøet og for kunden. Kunden først, værdiskabning og bæredygtighed er vores ledende principper i vores bestræbelser på at realisere visionen og nå vores mål.

Nøgleordene
Vi gør det nemt!
For de enkle løsninger er de mest nyttige både for miljøet og for økonomien.

Vi tager ansvar 
Vi tager ansvar for i fællesskab med kunderne at løse de problemer og udfordringer, som må opstå i en travl hverdag, samt for at udnytte vores ressourcer bedst muligt i forhold til miljøet.

Vi har en holistisk tilgang
For at løse vore kunders problemer gennem smarte og bæredygtige løsninger.

Vi har ambitioner
Fordi vi ikke bare taler om miljø- og klimaproblemer - vi gør noget ved dem.

rsdk