Code of conduct

MiljøLogistik A/S driver virksomhed på en ansvarlig måde, og har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling, samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed

Vores Code of conduct indeholder etiske, sociale og miljømæssige retningslinjer som alle medarbejdere hos MiljøLogistik skal følge. Vi tilstræber desuden, at alle personer der handler på vegne af MiljøLogistik, samt leverandører og forretningspartnere, overholder retningslinjerne.
Hvis en medarbejder hos MiljøLogistik er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, skal han eller hun rådføre sig med ledelsen. Medarbejdere opfordres til at reagere med det samme, hvis de står i en situation, som er i strid mod denne Code of conduct.
Dette adfærdskodeks er udarbejdet, med en grundlæggende respekt for mennesker, miljø og samfund og har til formål, at udstikke principper som sikrer at MiljøLogistik er en god, ansvarlig verdensborger. Det er derfor såvel ledelsens som medarbejdernes ansvar, at retningslinjer og principper overholdes.