Hvad er i-Rexfo?

i-Rexfo projektet havde til formål at få italesat og støttet op om projekter som reducerer madspild som ender til forbrænding igennem innovative forretningsmodeller

Uholdbare forbrugsmønstre er en primær årsag til klimaændringer, jordforringelse, ressourceforringelse og luft- og vandforurening. Ressourceeffektivitet og bæredygtigt forbrug er de vigtigste svar på disse udfordringer og bidrager til miljøbeskyttelse, at forbedre menneskers trivsel og opnå bæredygtig udvikling. Dagsordenen 2030 og  vedtagne mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) har skabt fornyet drivkraft for både regeringer og virksomheder for at engagere sig i bæredygtighed på det mest effektive og ambitiøse måde til dato.

Ressourceeffektivitet og bæredygtigt forbrug letter i høj grad at indhente det teknologiske ændringer gennem implementering af tværgående og udbredt bæredygtighedspraksis ved at fokusere på værdikæder og livscyklustankegang for at blive mere miljøvenlig og etisk. Gennem reduktion af madspild, højere effektivitet i energiforbrug og biomasse kan bemærkelsesværdige positive effekter konfronteres og bane vejen frem for at nå målene.

Baseret på de gode takter der ses i Europa (herunder Danmark), har i-REXFO udviklet en open-sourcesoftware til planlægning og optimering af en integreret model set ud fra et teknisk, økonomisk, og miljømæssigt perspektiv.

Formålet med i-REXFO-modellen er at øge opmærksomheden hos forbrugere og operatører indenfor distribution i fødevareindustrien, hotel- og restaurantsektoren; fremmer salget og anvendelsen af mad der er tæt på udløbsdatoen, og mad hvor indpakningen har taget skade, og øger antallet af donationer af overskudsmad til velgørenhed og fødevarebanker. Disse tiltag understøttes af indsamling og brug af mad med overskredet udløbsdato til produktion af biogas via anlæg der anvender biomasse i anaerobe processer, der bruger den resterende næring som gødning, og dermed slutter kredsløbet.