i-Rexfo konference

Konferencen blev organiseret af Ragn-Sells og blev afholdt virtuelt grundet Covid-19 fra Danmark d. 27. Maj 2021

På konferencen blev der diskuteret forskellige spørgsmål og forskellige metoder for at fremme grønne teknologier og videnskabspolitik gennem fem sessioner med særlig vægt på madspild, energi og biomasse i form af oplæg fra forskellige eksperter.

NETVÆRKSSESSION/GRUPPEARBEJDE

Under eftermiddagens session blev deltagerne delt i fem grupper. Hver gruppe havde en teamleder. Formålet med gruppen var at diskutere forhindringerne i i-REXFO forretningsmodel relateret til implementering i andre EU-lande, og at komme med forslag til, hvordan de løses. Efter de individuelle gruppediskussioner præsenterede hvert holds leder de observationer og konklusioner i gruppen i plenum. 

FOREDRAGSHOLDERE:
· "Resource Efficiency in Industries": Mrs. Carolina Gonzalez, UNIDO, Vienna
· "Sustainable Consumption and Production "SDG-12": Mr. Luc Reuter, UNEP, Paris
· "Cleaner Production Methodology": Dr. Ali M. Yaacoub, RECP Global Network
· "Recirculation & bioutilisation of energy and carbon potentials": Mr. Morten Enzo Gyllenborg, Solum Group, Denmark
· "Denmark paving the way towards minimizing Food Waste": Ms. Sofie Skovrup, COOP Danmark

IMG_7614.JPG