Ragn-Sells sætter i samarbejde med bla. DAKOFA fokus på madspild

I forbindelse med EU-projektet i-Rexfo, deltager Ragn-Sells sammen med andre partnere fra EU bla. fra Danmark, Ungarn og Italien, i DAKOFA’s webinar om ”Strategi og indsatser mod madspild - indspil til klimaarbejdet i kommuner og virksomheder” d. 10. februar 2022.

Dette webinar skal sætte mere fokus på madspild og forskellige løsninger for at minimere dette. Der kommer oplægsholdere fra mange forskellige brancher og giver deres bud på, hvilke muligheder og udfordringer der er omkring madspild.
Ragn-Sells organiserer også en større online konference d. 22. februar 2022 som afslutning på EU-projektet i-Rexfo. Hvor der vil være flere oplæg fra både ind- og udland. 

Vi vil gerne sige tak til Francesco Fantozzi og Eli Jacobsen for deres deltagelse i dag på vegne af Ragn-Sells. Deres oplæg kan du downloade her:

DAKOFA i-REXFO Ragnsells.pdf

Madspild er den del af madaffaldet, der kunne være spist, men som af forskellige årsager er blevet kasseret. I Danmark er den årlige mængde af madaffald opgjort til ca. 1,2 mio. tons, hvoraf madspild udgør ca. 800.000 tons (jf. "Handlingsplan for cirkulær økonomi" af juli 2021). Madspild forekommer i alle dele af fødevare-værdikæden "fra jord til bord". FN har under Verdensmål 12: "Ansvarligt forbrug og produktion" vedtaget delmål 12.3, som også EU har tilsluttet sig:

Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

Den danske regering har en målsætning om at reducere mængden af madaffald - inkl. madspild - i alle led af værdikæden for fødevarer fra jord til bord og at bidrage til, at FN’s Verdensmål 12.3 indfries. Det skal bl.a ske ved at følge mængden af madaffald i de forskellige fødevare-værdikædeled og mængden af genanvendt madaffald pr. indbygger.

Medarbejdere i kommuner og virksomheder, som arbejder med mad- og bioaffald, har derfor betydelig indflydelse på, hvordan fokus på indsamling og genanvendelse af madaffald kan være med til at tydeliggøre, at store dele af madaffaldet faktisk er madspild, som kunne være undgået. Ledelse og medarbejdere på tværs i organisationen skal således aktiveres for at opnå resultater.

Det kræver samarbejde på tværs i organisationerne og at affalds- og ressourcesektoren er med til at skabe forståelse og udvikle redskaber til hele fødevare-værdikæden. Webinaret vil være med til at klæde dig på til dette arbejde og giver indblik i forskellige tilgange og metoder mod madspild.

 Link til DAKOFAs hjemmeside hvor du kan læse mere og downloade præsentationerne:

Webinar: Strategi og indsatser mod madspild - indspil til klimaarbejdet i kommuner og virksomheder - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (dakofa.dk)

fantozzi.PNG