Prøvestenen

Prøvestenen i København er en af de største affaldsanlæg. Vi modtager de fleste typer affald og vi sikrer fleksible løsninger til sikker og miljømæssigt forsvarlig forvaltning.

Med vores omfattende baggrund som en af Danmarks førende genvindingsvirksomheder, har vi den rette viden om de forskellige materialer, der skal håndteres, behandles og i nogle tilfælde deponeres. Siden 2008 har vi drevet et moderne genbrugsanlæg på Prøvestenen i København. Anlægget modtager en lang række genanvendelige materialer hovedsageligt fra byggeindustrien.

I 2015 opkøbte Ragn-Sells NC Miljø. Det betyder, at vi nu også er miljøgodkendt til at håndterer madaffald/bioaffald på Prøvestenen. Dette sendes videre til oparbejdning hos NC Miljø som omdanner det organiske affald til biogas.

Anlægget bygger videre på den mangeårige erfaring Ragn-Sells Danmark A/S har opnået på vores sorteringsanlæg i Næstved, og vi kan derfor garantere professionel rådgivning og behandling af de modtagne mængder.

Udover at tilbyde håndtering, behandling og genanvendelse af affald. Kan vi også hjælpe med at rådgive og i fællesskab med jer finde den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til transport samt evt. leje af containere.

Kontakt

ragnsells-Dekkgjenvinning_Dackatervinning-teaserblock-560x300.png

Kontakt
L-Vej 5-7
2300 København S
tlf. 70 70 25 55 

Åbningstider
Man-fre 05.00-16.00,
Lør, søn samt helligdage efter aftale