Papir til makulering

Papir til makulering

Her finder du information omkring papir til makulering. Du kan også downloade et printervenligt guide som en PDF, dette kan hænges op for at hjælpe medarbejderne med at sortere

PAPIR_TIL_MAKULERING_cmyk_300dpi.jpg
Papir-til-makulering-sikkerhetsmakulering.jpg
Yes please papir til makulering

Papir som skal makuleres

No thanks papir til makulering

Tryksager (aviser og blade) Pap og karton Fugtig papir Laminater og produkter som indeholder plast Alt andet affald

Videre behandling af papir til makulering

Når de fortrolige dokumenter, data, produkter eller restpartier afleveres til destruktion, låses det hele inde i aflåste containere under opsyn, indtil makuleringen eller destruktionen finder sted. Alle ansatte, der håndterer fortroligt affald hos Ragns-Sells, har underskrevet en intern fortrolighedserklæring og er underlagt tavshedspligt. Ansatte, der makulerer eller destruerer, er sikkerhedsgodkendte. Selve makuleringen udføres i overensstemmelse med standarderne DIN 66399 og DS/EN 15713, og Ragn-Sells’ interne procedurer er udarbejdet, således de afspejler relevante krav fra begge standarder

Fraktion Papir til makulering