Papir til makulering

Her kan du se og downloade sorteringsvejledningen for papir til makulering

Papir til makulering piktogram
Yes please papir til makulering Ja
  • Papir som skal makuleres
No thanks papir til makulering Nej
  • Tryksager (aviser og blade)
  • Bøger
  • Pap og karton
  • Fugtigt papir
  • Laminater
  • Produkter som indeholder plast
  • Alt andet affald

Videre behandling af papir til makulering

Ved aflevering af fortrolige dokumenter, data, produkter eller restpartier til destruktion, opbevares alt sikkert i aflåste containere indtil makuleringen eller destruktionen udføres. Alle ansatte, der håndterer fortroligt affald hos Ragns-Sells, er underlagt tavshedspligt og har underskrevet en intern fortrolighedserklæring samt gennemgået sikkerhedsgodkendelse. Makuleringen følger standarderne DIN 66399 og DS/EN 15713, mens interne procedurer er udarbejdet i overensstemmelse med disse standarder.

Fraktion Papir til makulering