Madaffald

Madaffald

Her finder du information om organisk madaffald. Du kan også downloade en sorteringsvejledning som PDF-fil

Billede af madaffald
billede af madaffald

6001

Yes please madaffald

 • Kasserede fødevarer; fisk, mejeriprodukter mm. med og uden emballage
 • Afskæringer og skræller fra grøntsager og frugt
 • Pålægsrester og affald fra kødudskæringer
 • Kage-, brød- og dejrester
 • Rester af suppe, sovs og grød
 • Kolonialvarer og Madrester i øvrigt

No thanks madaffald

 • Trækasser og paller
 • Tekstiler
 • Pottemuld og blomster
 • Pizzabakker og anden tom emballage
 • Fritureolie - afhentes separat
 • Alt andet affald

Videre behandling af madaffald

Affaldet indsamles til mekanisk oparbejdning, hvor den organiske del af affaldet udsorteres og sendes til bioforgasning, mens de øvrige dele sorteres i separate fraktioner, der sendes til genanvendelse og forbrænding. Når man fremstiller biogas, opstår et meget næringsholdigt restprodukt, der bruges som gødning på landbrugets marker. Det indeholder nemlig kvælstof, kalium og ikke mindst fosfor, som er en meget knap ressource. Det fosfor, der er tilgængeligt fra naturens hånd, er ofte forurenet, og derfor er det utrolig vigtigt, at dit madaffald i sidste ende er med til at bringe fosfor tilbage til landbruget.

Ragn-Sells materialenummer 6001
Fraktion Madaffald