Madaffald

Her kan du se og downloade sorteringsvejledningen for madaffald

Bioaffald piktogram
Bioaffald piktogram
Blandet madaffald
Varenummer:

6001

Download information:
Yes please madaffald Ja
 • Kasserede fødevarer; fisk, mejeriprodukter m.fl. med og uden emballage
 • Afskæringer og skræller fra grøntsager og frugt
 • Pålægsrester og affald fra kødudskæringer
 • Kage-, brød- og dejrester
 • Suppe, sovs og grød
 • Kolonialvarer og madrester i øvrigt
 • Kaffegrums, kaffefiltre og teblade
No thanks madaffald Nej
 • Trækasser og paller
 • Kattegrus
 • Pottemuld og blomster
 • Pizzabakker og anden tom emballage
 • Fritureolie - afhentes separat
 • Alt andet affald

Videre behandling af madaffald

Affaldet indsamles til mekanisk oparbejdning, hvor den organiske del af affaldet udsorteres og sendes til bioforgasning. De resterende dele sorteres i separate fraktioner, der enten sendes til genanvendelse eller forbrænding. Under fremstillingen af biogas dannes et meget næringsrigt restprodukt, som anvendes som gødning på landbrugets marker. Restmaterialet indeholder essentielle næringsstoffer såsom kvælstof, kalium og fosfor. Fosfor er en knap ressource, og da det naturligt tilgængelige fosfor ofte er kontamineret, fremhæver det betydningen af, at madaffaldet genanvendelse så der kan bringes fosfor tilbage til landbruget.

Ragn-Sells materialenummer 6001
Fraktion Madaffald