Vinduer med rammer

Vinduer med rammer

Her finder du information om vinduer med rammer. Du kan også downloade et printervenligt sorteringsguide som en PDF

Vinduer med rammer
Vinduer med rammer

1311

Yes please vinduer med rammer

  • Vinduer med PVC rammer
  • Vinduer med trærammer

No thanks vinduer med rammer

  • Blyholdigt maling
  • PCB-holdigt materiale
  • Beton, tegl og lign.
  • Alt andet affald

Videre behandling af vinduer med rammer

Fraktionen vinduer med rammer sorteres efter materialetype og kvaliteter, og derved sikrer vi genanvendelse af de materialer der kan genanvendes. Restfraktionen behandles efter gældende standarter. Glasset separeres fra rammerne og indgår derefter i produktion af nye materialer.

Ragn-Sells materialenummer 1311
Fraktion Vinduer med rammer