Brændbart affald

Brændbart affald

Her finder du information om brændbart affald. Du kan også downloade et printervenligt brøkmærke som en PDF, dette kan hænges op for at hjælpe medarbejderne med at sortere

Billede af brændbart affald
Billede af brændbart affald

9050, 9095

Yes please brændbart affald

 • Brændbart affald
 • Små mængder pap
 • Papir
 • Plast
 • Træ
 • Tekstiler
 • Andet forbrændingsegnet affald

No thanks brændbart affald

 • Alle typer farligt affald
 • EE-affald
 • Madaffald
 • Gips
 • Dæk
 • Isolering / mineraluld
 • Flydende affald
 • Alt affald, der ikke er brændbart

Videre behandling af brændbart affald

Kvalitetssikres indenfor gældende krav inden affaldet leveres til energigenvinding. Ragn-Sells leverer kun brændbart affald til godkendte forbrændingsanlæg med alle nødvendige tilladelser til at modtage det relevante affald.

Ragn-Sells materialenummer 9050, 9095
Fraktion Brændbart affald