Brændbart affald

Brændbart affald

Her finder du information om brændbart affald. Du kan også downloade et printervenligt sorteringsvejledning som PDF, denne kan hænges op for at hjælpe medarbejderne med at sortere

Billede af brændbart affald
Billede af brændbart affald

9050, 9095

Yes please brændbart affald

  • Rest efter sortering som ikke kan genanvendes

No thanks brændbart affald

  • Store mængder pap, plast eller træ, egnet til genanvendelse
  • Trykimprægneret træ
  • PVC
  • Farligt affald
  • Hårde hvidevarer
  • Jern & metal
  • Legetøj der indeholder batterier
  • Andre former for affald uegnet til forbrænding

Videre behandling af brændbart affald

Brændbart affald eftersorteres på nogen af Ragn-Sells' anlæg. Usorteret affald går enten til genanvendelse eller transporteres til godkendt varmeværk, hvor man udvinder energi, som går til fjernvarme og diverse.

Ragn-Sells materialenummer 9050, 9095
Fraktion Brændbart affald