Brændbart affald

Her kan du se og downloade sorteringsvejledningen for brændbart affald

Rest efter sortering piktogram
Rest efter sortering piktogram
Bunker af brændbart affald
Varenummer:

9050, 9095

Yes please brændbart affald Ja
 • Rest efter sortering som ikke kan genanvendes
 • Vådt pap og papir
 • Pizzabakker
 • Engangsservice i pap
No thanks brændbart affald Nej
 • Store mængder pap, plast eller træ, egnet til genanvendelse
 • Trykimprægneret træ
 • PVC
 • Farligt affald
 • Hårde hvidevarer
 • Jern & metal
 • Legetøj der indeholder batterier
 • Andre former for affald uegnet til forbrænding

Videre behandling af brændbart affald

Brændbart affald eftersorteres på nogen af Ragn-Sells' anlæg. Restaffald er det affald, der ikke kan sorteres og genanvendes. Det bliver derfor sendt til forbrænding, hvor det omdannes til energi.

Ragn-Sells materialenummer 9050, 9095
Fraktion Brændbart affald