Blandet byggeaffald

Her kan du se og downloade sorteringsvejledningen for blandet byggeaffald

Genbrugspiktogram
Genbrugspiktogram
Nedrivningsarbejde
Varenummer:

9000, 9090, 9091

Yes please blandet byggeaffald Ja
 • Trykimprægneret træ
 • Træ
 • Plastik
 • Vinduer
 • Tegl
 • Beton
 • Gips max 5%
 • Isoleringsmateriale max 2%
No thanks blandet byggeaffald Nej
 • Farligt affald
 • PCB affald
 • Flydende affald
 • Madaffald
 • Jord
 • Dæk
 • Elektronikaffald

Videre behandling af blandet byggeaffald

Det blandede byggeaffald kvalitetssikres og sorteres i forskellige fraktioner, som derefter enten genanvendelse eller anvendes til energiudvinding. De dele af affaldet, der ikke kan genanvendes, bliver deponeret.

Ragn-Sells materialenummer 9000, 9090, 9091
Fraktion Blandet byggeaffald