Blandet byggeaffald

Blandet byggeaffald

Her finder du information om blandet affald (restaffald). Du kan også downloade materialet som PDF

Billede af blandet affald
Billede af blandet affald

9000, 9090, 9091

Yes please blandet byggeaffald

  • Affald, der ikke skal bortskaffes i rene fraktioner eller som brændbart affald

No thanks blandet byggeaffald

  • Farligt affald (maling, imprægneret træ, vinduer PCB osv.)
  • Elektrisk og elektronisk affald
  • Dæk
  • Madaffald
  • Flydende affald
  • Jord, sten, mursten, tagsten, beton og lign.
  • Vinduer
  • Gips
  • Isolering

Videre behandling af blandet byggeaffald

Kvalitetssikres og sorteres i forskellige fraktioner, der fortsætter med materiale genvinding eller energigenvinding. Det, der ikke kan genbruges, deponeres. Ragn-Sells leverer kun brændbart affald til godkendte forbrændingsanlæg med alle nødvendige tilladelser til at modtage det relevante affald.

Ragn-Sells materialenummer 9000, 9090, 9091
Fraktion Blandet byggeaffald