Have- og parkaffald

Her kan du se og downloade sorteringsvejledningen for have- og parkaffald

Have- og parkaffald piktogram
Have- og parkaffald piktogram
Have- og parkaffald
Varenummer:

1131

Yes please have- og parkaffald Ja
 • Blade
 • Blomster
 • Buske
 • Grene
 • Græs
 • Hækafklip
 • Ukrudt
 • Stød og rødder
No thanks have- og parkaffald Nej
 • Sand
 • Sten
 • Jord
 • Metal
 • Blomsterbakker

Videre behandling af have- og parkaffald

Fraktionen består af grene, stueplanter, plantedele, ukrudt og blomster. I denne fraktion må der ikke forekomme animalsk affald. Have- og parkaffald transporteres til modtageanlæg, hvor det bliver neddelt, sigtes og efterfølgende afsættes til kompostering eller andre former for nyttiggørelse.

Ragn-Sells materialenummer 1131
Fraktion Have- og Parkaffald