Have- og Parkaffald

Have- og parkaffald

Her finder du information om brændbart affald. Du kan også downloade materialet som PDF-fil

Billede af Have- og parkaffald
Billede af Have- og parkaffald

1131

Yes please have- og parkaffald

 • Blade
 • Blomster
 • Buske
 • Grene
 • Græs
 • Hækafklip
 • Ukrudt
 • Stød og rødder

No thanks have- og parkaffald

 • Sand
 • Sten
 • Jord
 • Metal
 • Blomsterbakker

Videre behandling af have- og parkaffald

Fraktionen består af grene, stueplanter, plantedele, jord, ukrudt og blomster. i denne fraktion må der ikke forekomme animalsk affald. Have- og parkaffald køres til modtageanlæg, hvor det bliver neddelt og sigtes og efterfølgende afsættes som kompost eller anden nyttiggørelse.

Ragn-Sells materialenummer 1131
Fraktion Have- og parkaffald