Farligt affald

Her kan du se og downloade sorteringsvejledningen for farligt affald

Farligt affald piktogram
Farligt affald piktogram
Spraydåser
Varenummer:

1396, 1395 (PCB m. glas), 1144 (træ m. blyholdig maling)

Yes please farligt affald Ja
 • Spraydåser
 • Olie
 • Spildolie
 • Slibestøv med tungmetaller
 • Sprøjtegift
 • Kunstgødning
 • Lim
 • Maling og malerbøtter
 • Syrer/baser
 • Bremsevæske
 • Gasflasker
 • Lightere
 • Organiske opløsningsmidler
No thanks farligt affald Nej
 • Medicinrester og kanyler
 • Alt andet affald

Videre behandling af farligt affald

Det miljøfarlige affald transporteres til forskellige behandlingsanlæg både indenlands og udenlands. En del af affaldet bliver brændt i ovne, hvor der opnås meget høje temperaturer. Dette gør det muligt at uskadeliggøre giftstofferne i affaldet, samtidig med at varmen kan udnyttes til produktion af fjernvarme og elektricitet. Andet farligt affald gennemgår kemisk behandling. Farligt affald indsamles i særlige containere. Alternativt kan det afleveres i de små røde kasser, som vi kender fra husholdningsindsamling, til indsamling af farligt affald.

Ragn-Sells materialenummer 1396, 1395 (PCB m. glas), 1144 (træ m. blyholdig maling)
Fraktion Farligt affald