Farligt affald

Farligt affald

Her finder du information om farligt affald. Du kan også downloade en printervenlig sorteringsguide som en PDF

Billede af farligt affald
Billede af træ med blyholdigt maling

1396, 1395 (PCB m. glas), 1144 (træ m. blyholdig maling)

Yes please farligt affald

 • Spraydåser
 • Olie
 • Spildolie
 • Slibestøv med tungmetaller
 • Sprøjtegift
 • Kunstgødning
 • Lim
 • Maling
 • Syre/baser
 • Bremsevæske
 • Gasflasker
 • Laboratorieaffald
 • Lightere
 • Organiske opløsningsmidler

No thanks farligt affald

 • Alt andet affald

Videre behandling af farligt affald

Det miljøfarlige affald køres til forskellige behandlingsanlæg i ind-og udland. Noget af det brændes i ovne, hvor man kan opnå meget høje temperaturer. På den måde uskadeliggøres giftstofferne i affaldet – og man kan bruge varmen til at lave fjernvarme og elektricitet med. Andet affald udsættes for kemisk behandling. Farligt affald indsamles i særlige containere eller til kunder med små mængder i små røde kasser.

Ragn-Sells materialenummer 1396, 1395 (PCB m. glas), 1144 (træ m. blyholdig maling)
Fraktion Farligt affald