Batterier

Her kan du se og downloade sorteringsvejledningen for batterier

Batterier piktogram
Batterier piktogram
Håndfuld batterier
Varenummer:

7093

Download information:
Yes please batterier Ja
  • Alle små batterier: AAA, AA, E, D og E
  • Knapcellebatterier (typisk batterier fra høreapparater, legetøj, ure, alarmer, mv.)
  • Nikkel-metal-hybrid-batterier
  • Litium-ion-batterier
  • Brunstensbatterier
  • Alkaliske batterier - 4,5 V og 9 V
No thanks batterier Nej

Alt andet affald

Videre behandling af batterier

Batterier består af forskellige typer metaller samt væske eller pulver. Hvis batterier smides i skraldespanden eller i naturen, kan de udgøre en miljømæssig fare. Dette skyldes, at batterier kan indeholde farlige tungmetaller, som kan lække ud og forurene miljøet. Når batterier smides i skraldespanden, kan de bidrage til tungmetaller i slagger og røgudledning fra affaldsforbrændingsanlæg. Derudover er batterier let antændelige, hvilket gør det vigtigt at fjerne dem fra f.eks. legetøj, inden det sendes til genanvendelse. Efter indsamlingen bliver batterier sorteret. Nogle batterityper, såsom nikkel-cadmium eller knapcellebatterier, sendes til fabrikker, hvor de fleste af metallerne i batteriet kan genanvendes. Andre batterier, såsom brunstensbatterier og alkaliske batterier, kan i øjeblikket ikke genanvendes. Disse batterier sendes i stedet til deponering for at undgå skade på miljøet.

Ragn-Sells materialenummer 7093
Fraktion Batterier