Batterier

Batterier

Her finder du information om batterier. Du kan også downloade en printervenlig sorteringsguide som en PDF

Batteri piktogram
Batterier

7093

Yes please batterier

  • Alle småbatterier: AAA, AA, E, D og E
  • Knapcellebatterier (typisk batterier fra høreapparater, legetøj, ure, alarmer, mv.)
  • Nikkel-metal-hybrid-batterier
  • Litium-ion-batterier
  • Brunstensbatterier
  • Alkaliske batterier - 4,5 V og 9 V

No thanks batterier

  • Lyskæder
  • Alt andet affald

Videre behandling af batterier

Batterier består af forskellige typer metaller samt væske eller pulver. Batteriet kan være farlig for miljøet, hvis det smides i skraldespanden eller i naturen. Hvis batterier smides i skraldespanden, kan de være årsag til tungmetaller i slagger, og i den røg, der udledes fra affaldsenergianlægget. Derudover er batterier let antændelige, derfor er det vigtigt at tage batterierne ud af f.eks. legetøj inden du sender det til genanvendelse. Batterier bliver efter indsamlingen sorteret. Nogle af batterierne, f.eks. nikkel-cadmium eller knapcellebatterier, sendes til fabrikker, hvor man kan genanvende de fleste af metallerne i batteriet. Andre batterier, f.eks. brunstensbatterier og alkaliske batterier, kan i øjeblikket ikke genbruges. De sendes i stedet til deponering så vi undgår, at de gør skade i naturen.

Ragn-Sells materialenummer 7093
Fraktion Batterier