Affald til deponi

Affald til deponi

Her finder du information om isoleringsmaterialer. Du kan også downloade et printervenligt sorteringsguide som en PDF

Billede af deponi
Billede af isolering

1602

Yes please affald til deponi

 • Uren gipsaffald
 • Træ
 • Urent glas
 • Isolering
 • Pudsaffald (ler indskud)
 • Affald som ikke kan sorteres

No thanks affald til deponi

 • Asbestholdigt affald
 • Trykimprægneret træ
 • PVC
 • Metaller indeholdende tungmetaller
 • Farligt affald

Videre behandling af affald til deponi

Materialet går til sikker deponering på et godkendte deponianlæg.

Ragn-Sells materialenummer 1602
Fraktion Deponi