Affald til deponi

Her kan du se og downloade sorteringsvejledningen for affald til deponi

Piktogram affald til deponi
Piktogram affald til deponi
Isoleringsmateriale
Varenummer:

1602

Yes please affald til deponi Ja
 • Uren gipsaffald
 • Gadeopfej
 • Urent glas
 • Isolering
 • Pudsaffald (ler indskud)
 • Affald som ikke kan sorteres
No thanks affald til deponi Nej
 • Asbestholdigt affald
 • Trykimprægneret træ
 • PVC
 • Metaller indeholdende tungmetaller
 • Farligt affald

Videre behandling af affald til deponi

Et affaldsdeponi er et sted, hvor man modtager og lægger det affald, som ikke kan genbruges, genanvendes eller energiudnyttes. Deponi placeret nederst i affaldshierarkiet. Derfor er det sidste udvej for affaldet. Materialet går til sikker deponering på et godkendte deponianlæg.

Ragn-Sells materialenummer 1602
Fraktion Affald til deponi