Hvad er Ragn-Sells proces for madaffald?

Ragn-Sells i Danmark har to anlæg, i henholdsvis Holsted og Ringe, der er specialiseret i at håndtere og behandle madaffald. Derudover modtager vi også madaffald i København og Slagelse. 

 

Disse anlæg modtager og bearbejder årligt omkring 80.000 tons organisk affald. 

 

Det affald, vi behandler, består af en blanding af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og og andet madaffald fra industri- og serviceerhverv. Vi modtager madaffald, både med og uden emballage, og vores proces muliggør også genanvendelse af emballagedelen. Det organiske affald, som vi behandler, kommer primært fra kommuner (KOD), dagligvarebutikker, fødevareproducenter, storkøkkener, institutioner, fastfoodrestauranter, hoteller og restauranter.

 

Når madaffaldet er kommet til Holsted eller Ringe, begynder det sin rejse ved at blive behandlet i en stor maskine kaldet en "hammermølle".

 

madaffaldførmølle.jpg

 

Hammermøllen slår madaffaldet og emballagen i stykker og udskiller i den forbindelse pulpen fra emballagen.

 

Herefter bliver pulpen sigtet i en filterpresser, der er et meget fintmasket filter, og alt, der ikke er madaffald, bliver sorteret fra. Dette inkluderer plast, glas og andre ”urenheder”. Vi modtager både madaffald med og uden emballage, og vores behandlingsproces giver os mulighed for at genanvende emballagedelen.

 

Det, der ikke kan genanvendes, bliver transporteret til et affaldsenergianlæg, hvor det bruges som brændsel til at producere elektricitet og fjernvarme.

 

Efter yderligere behandling bliver madaffaldet omdannet til pulp og er klar til at blive afhentet. Private biogasanlæg kommer og tømmer pulpen, transporterer den til deres anlæg og fremstiller biogas. Biogassen er særligt interessant, da den ikke kun kan bruges til at producere elektricitet og fjernvarme på forbrændingsanlæg, men også kan indføres i det nationale gasnetværk. Dette giver os mulighed for at bruge biogassen som energikilde, inden vi udvinder naturgas fra undergrunden. I princippet kan biogassen også bruges som brændstof til biler.

 

pulp3.jpg

 

Når biogas fremstilles, produceres der et restprodukt, der er meget næringsrigt og bruges som gødning på landbrugsmarker. Dette restprodukt indeholder vigtige næringsstoffer som kvælstof, kalium og især fosfor, som er en knap ressource. Det fosfor, der naturligt er tilgængeligt, er ofte forurenet, og derfor er det ekstremt vigtigt, at dit madaffald i sidste ende bidrager til at genoprette fosforindholdet i landbruget. Vores pulp er KOD bæredygtighedscertificeret igennem ISCC-standarden og opfylder derfor kvalitetskravene til at blive solgt til biogasanlæg, der leverer restproduktet som gødning til økologisk landbrug.

 

Udover de fordele, som restproduktet bringer til landbruget, bidrager indsamlingen af madaffald også til en øget genanvendelsesprocent.