Hvad er madaffald?

Madaffald refererer til de fødevarer, der går tabt eller kasseres i forskellige faser af fødevareforsyningskæden, fra produktion og forarbejdning, til distribution, detailhandel og forbrug. Det omfatter både spiselige fødevarer, der bliver smidt ud, og ikke-spiselige dele af fødevarer, som normalt ikke bruges eller spises, såsom knogler, frugtkerner og skræller.