En bæredygtig løsning når det gælder Madaffald

Korrekt sortering er nøglen til optimal genanvendelse. Madaffaldet skal derfor være så "rent" som muligt. Organisk affald/Madaffald betyder biologisk nedbrydelige varer, dog accepterer vi, at madaffaldet er emballeret

Vi har siden 2015 arbejdet med at omdanne madaffald til biomasse. Ragn-Sells har to anlæg som udelukkende behandler madaffald, et i Ringe og et i Holsted. Derfor har vi altid backup kapacitet ved eventuelle nedbrud, som kan udnyttes ved at øge driftsstimer på modsatte anlæg.

I dag håndterer vi ca. 80.000 tons organisk affald årligt. Dette er en blanding af KOD og organisk affald fra husholdninger, samt detail, service og industri sektoren. Vi modtager madaffald både med og uden emballage, og vores proces gør det muligt også at genanvende emballagedelen i form af glas, plast og metal. Det organiske affald vi behandler stammer typisk fra Kommuner (KOD), dagligvarebutikker, fødevarerproducenter, storkøkkener, institutioner, fastfoodrestauranter, hoteller og restauranter. Ved at sortere korrekt dannes de bedste betingelser for genanvendelse til biogas, gødning og biodiesel. Vi kan sammen begrænse madspild og samtidig sørge for at affaldet indgår i en cirkulær genanvendelse. 

 

Madaffaldets affaldsbehandling illustration

Vi tilbyder også

Vi tilbyder også følgende relaterede ydelser: Udlejning af containere  - Materialeskilte og klistermærker -  Oplæring - Sorteringsanalyse.