Genbrug af store husholdningsapparater og kølemøbler

I Ragn-Sells behandler vi årligt ca. 10.000 ton elektronikaffald. Elektronikaffald indeholder mange sjældne metaller, som allerede er en mangelvare i verden. Derfor stræber vi efter, at så meget som muligt af det materiale vi håndterer, bliver genbrugt eller genanvendt, og på den måde indgår som en ny råvare i kredsløbet.

Vi arbejder hver dag, blandt andet i samarbejde med den Kollektive ordning ERP Denmark ApS, for at sikre genbrug og genanvendelse af vores elektronikaffald. Derfor introducerer vi nu et nyt koncept sammen med ERP Denmark ApS, som pt. er igang med at blive testet i kommunerne, hvor to af vores medarbejdere vil besøge genbrugsstationerne med jævne mellemrum for at vurdere og manuelt frasortere store husholdningsapparater samt kølemøbler med henblik på direkte genbrug. 

Medarbejderne er uddannet til at kunne vurdere, hvad der egner sig til direkte genbrug, og hvad der egner sig til at gå videre til genanvendelse. Vi introducerer konceptet, da vi altid stræber efter at husholdningsprodukterne holdes så højt som muligt i affaldshierarkiet. Det betyder, at vi skal sikre så meget, kan genbruges som muligt.

Mange af de husholdningsprodukter der udskiftes hvert år, kan rent faktisk gå til direkte genbrug, da de enten ikke fejler noget, eller blot kræver en mindre servicering og klargøring. Vi ser, at flere produkter bliver beskadiget under transport og aflæsning, og derfor tror vi på, at vi kan sikre endnu mere direkte genbrug ved at vores eksperter kommer ud til genbrugspladserne, og vurderer og frasorterer det allerede ude på pladsen.

De frasorterede husholdningsapparater og kølemøbler kommer med retur til vores testcenter, hvor de gennemtestes og eventuelle udbedringer sker, så varen er klar til at gå til direkte genbrug. Alle varer gensælges indenfor EU’s grænser.

I en cirkulær økonomi gælder det generelt om at holde varen så højt som muligt i affaldshierarkiet, og dermed også bevare varens værdi, så længe det kan lade sig gøre. Ragn-Sells leverer data for varerne. Det betyder, at vi formidler dataen for hvor meget der er gået til direkte genbrug vs. genanvendelse. På den måde kan kunderne følge med i, hvordan vi beholder ressourcerne i kredsløbet så længe som muligt, da vi har fuld sporbarhed på vores varer til de bliver solgt igen.  

Afhent_elektronik-removebg.png