Hvad er elektronikaffald?

Elektronikaffald er alt affald, der stammer fra produkter, der enten bruger strøm fra en stikkonkakt, eller som bruger batterier. Det vil også sige, at elektronikaffald er mere end bare brugte mobiltelefoner og computere. Det er f.eks. også affald fra produktioner og den elektronik, der er nødvendig for at fremstille ny elektronik, cykellygter, høretelefoner, fjernsyn og køleskabe m.m.

Elektronik indeholder forskellige genanvendelige materialer, som f.eks. kobber, aluminium, guld og plast. Disse materialer kan forældes og bruges i nye produkter. Elektronikprodukter indeholder dog ikke kun genanvendelige materialer, men kan også indeholde forskellige farlige komponenter, som f.eks. PCB, kviksølv og batterier. Disse komponenter fjernes og afgiftes, således at resterne af produktet kan genvindes.

Mange elektroniske produkter indeholder også følsomme oplysninger. Hvis materialerne genanvendes, sikrer vi os at alle følsomme oplysninger bliver destrueret, og genanvender desuden ikke produkterne, uden kundens accept.

I Ragn-Sells har vi mange års erfaring med genanvendelse af elektronikaffald. Vi lever i en digital verden, hvor elektroniske produkter langt hen ad vejen er en nødvendighed, og derfor sker der også en stor stigning i mængden af elektronikaffald, vi udleder. Derfor er genanvendelse et must. Vi skal genanvende vores elektronikaffald for at skåne miljøet, men også fordi flere af de metaller, der er i elektronikken, er en knap ressource, og derfor er det en forudsætning for, at vi kan blive ved med at producere elektroniske produkter.

Håndtering og genanvendelse af elektronikaffald:

Når elektronik bliver til affald, sendes det til et af vores anlæg, hvor det skilles ad. Her håndteres og sorteres elektronikken manuelt, man afgifter materialerne for farligt affald og genanvender en stor del af plastikken. Når det er muligt at genbruge produkterne som de er, har vi samarbejdspartnere der giver produkterne et nyt liv. Vi har også samarbejdspartnere der køber de udsorterede råmaterialerne til at skabe helt nye produkter. Disse partnere er nøje udvalgt, således at det sikres at råmaterialerne sendes til de steder hvor der fås mest ud af dem, samt partnere der lever op til de kvalitetskrav som Ragn-Sells stiller.

Til sidst udføres der altid en kvalitetskontrol på vores anlæg, for at sikre at der kan genanvendes under gode og bæredygtige forhold.