Cirkulær Økonomi

I en cirkulær økonomi tømmer vi ikke alle vores ressourcer. I stedet bruger vi dem igen og igen

I flere hundrede år har mennesker levet i et lineært samfund. Vi har taget råvarer fra jorden, lavet produkter og smidt dem væk uden at tænke på, om de egentlig kan bruges igen.  Men vi kan ikke fortsætte sådan. Jorden har mindre og mindre at give af.

 Jagten på råvarer koster mere og mere energi, efterhånden som reserverne falder. Dette ændrer klimaet, og hvis der ikke sker noget, bliver det vanskeligt at bo her i fremtiden.

Vi er nødt til at tænke på en helt ny måde -  Velkommen til den cirkulære økonomi

I den cirkulære økonomi er det lykkedes at "lukke" kredsløbet, så alle ressourcer, vi én gang har taget fra jorden, forbliver i kredsløbet. Alle vores ting er designet til at blive repareret når de går i stykker, at blive genbrugt af en anden eller til at fungere som dele i nyproduktion. De kan genanvendes, så metaller, plast og andre materialer fungerer som byggesten til nye ting. 

Spild? I en cirkulær økonomi er der som udgangspunkt intet spild. Det der i en lineær økonomi ville have været spild,  bliver en del af næste trin i kredsløbet i en cirkulær økonomi.

Når vi tænker cirkulært fra starten, designer vi uden spild ved tegnebordet. Vi bruger ingen giftige stoffer eller komponenter, der ikke kan skilles ad og genbruges. På den måde bevarer materialer dets værdi, uanset hvor mange gange vi bruger dem.

Mennesker i den cirkulære økonomi er brugere, ikke forbrugere. I stedet for at eje, forbruge og bortskaffe ting er vi en del af kredsløbet og betaler for de tjenester, vi har brug for, f.eks. i form af leje. Virksomheder er ansvarlige for at sikre, at deres produkter forbliver i kredsløbet; enten renoveret, som delkomponenter eller som genbrugsmaterialer.

I den cirkulære økonomi har vi imødekommet klimaændringer samt tacklet mange andre miljøproblemer og øget vores velstand. Alt sammen ved at holde vores ressourcer i gang.

Ragn-Sells spiller en central og vigtig rolle i den cirkulære økonomi. Med en lang og solid historie, gode værdier og et klart mål om en bedre verden, er vi en vigtig aktør, der hjælper den cirkulære økonomi fremad. Ragn-Sells er en stærk samarbejds- og sparingspartner, både for erhvervslivet, industrier og for samfundet som helhed, når vi sammen skal finde løsninger, der er mere bæredygtige.

Vores hovedfokus er at reducere brugen af ​​jomfruelige ressourcer og i stedet erstatte dem med genanvendte ressourcer. Men samfundet har investeret stort i den lineære økonomi, hvilket gør forandringer vanskelige. Så det kræver, at vi alle gør en indsats, hvis det skal lykkedes.

For mere info se videoen "Ragn-Sells and the Cirkular Economy in 60 seconds" :