Innovation

Gennem forskellige typer af forsknings- og innovationsprojekter udvikler, implementerer og forbedrer vi tilgange til ressourcestyring. Formålet at afgifte og bevare værdien af samfunds cirkulære ressourcer

Vi udvikler ressourcefokuserede cirkulære processer i tæt samarbejde med universiteter, forskningsinstitutter, kunder og andre interessenter i samfundet.

Vi støtter også aktivt samarbejde gennem multi-sektor symbioseudforskning. Vores faciliteter giver gode muligheder for at udvikle og afprøve nye metoder og løsninger i praksis, og vi har en etableret position som markedsleder og som en betroet partner inden for innovation og forretningstilpasning.

Lyspærer og Ragn-Sells figur

EasyMining

EasyMining er et datterselskab til Ragn-Sells, der har udviklet og leveret innovative løsninger til sikker og effektiv genvinding af næringsstoffer fra affald. EasyMining har udviklet flere patenterede processer. Ash2Phos-processen genvinder fosfor og andre ressourcer fra forbrændt spildevandsslam. Med Ash2Salt-teknologien udvindes salte fra meget kloridholdig flyveaske.

→ Læs mere om EasyMining her. 

Lyspærer og Ragn-Sells figur

Chromafora

Chromafora har udviklet en prisvindende innovation til rensning af spildevand og frasorting af metaller og organiske forurenende stoffer. SELMEXT-teknologien (Selective Metal Extraction) er rettet mod håndtering af affaldsstrømme, der indeholder opløste tungmetaller. SELPAXT-produktet er en helt ny måde at behandle vand fra perfluorerede alkylerede stoffer (PFAS).

→ Læs mere om Chromafora her. 

Lyspærer og Ragn-Sells figur

MOSAB

MOSAB er en vidensvirksomhed med speciale i håndtering af gravemasser for eksempel i forbindelse med anlægsprojekter. MOSAB arbejder på at skabe effektive rutiner for genanvendelse af gravematerialer som grus og sand, og sørge for at de kan benyttes som råmateriale til for eksempel asfalt.

 

→ Læs mere om MOSAB her. 

Projektgruppe OSA projekt

Industrielle forsøg med olieskiferaske

Ragn-Sells Estland har sendt fire tons olieskiferaske til et finsk laboratorium, hvor industrielle test af calciumcarbonatproduktionsteknologi nu vil starte. Dette er den sidste forfase af videnskabelig forskning før design af anlægget og opstart af produktionen kan ske. Dette er planlagt til 2025 i henhold til den nuværende tidsplan.

→ Læs mere her

Indsamling af fiskeafføring

Norsk fiskeafføring kan erstatte russisk gas og fosfor

Hvert år siver tusindvis af tons slam fra norske dambrug direkte ud i havet. Nu tager ny teknologi dette affald i brug, både som en vigtig energikilde og til at producere det næringsstof fosfor, som Europa importerer fra Rusland.

→ Læs mere her

kulstofnegativt råmateriale til gulv

Fra aske til gulv

Gulvfirmaet Tarkett og Ragn-Sells er gået sammen om at bekæmpe klimaforandringerne. Målet er at skabe kulstofnegativt råmateriale til gulve, der stammer fra de historiske askebunker i Østestland, der består af restaffald fra 50 års estisk energiproduktion.

→ Læs mere her