Sundhed og helbred

For at opnå vores mål om at blive branchens førende inden for sikkerhed på arbejdspladsen inden 2030, kører vi en række initiativer på tværs af koncernen, som hjælper os med at forme en stærk sikkerhedskultur i virksomheden

For at alle medarbejdere skal føle sig støttet i at rapportere risici eller hændelser, skal vores ledelse fremme åben kommunikation som en virksomhedsnorm. Disse principper er kernen i enhver indsats for at bidrage til sikkerhedskulturen i Ragn-Sells.

For at kunne forme en sikkerhedskultur på arbejdspladsen er ledelse nøglen. I hele Ragn-Sells-koncernen håndteres sundheds- og sikkerhedsspørgsmål lokalt i de forskellige afdelinger. For at kunne sikre de samme sundheds- og sikkerhedsstandarder i alle lande, hvor Ragn-Sells opererer, er lokale politikker og procedurer inkorporeret i Ragn-Sells' sikkerhedsstandarder. Hændelser, lige-ved-og-næsten uheld, risikoobservationer og sygefravær overvåges i alle Ragn-Sells' afdelinger og virksomheder.

"If we are careless about safety, we put ourselves and our colleagues at risk. Our goal is a business where no one gets hurt on the job. Always take the time to think before you do anything!"

- Mikael Hedström, CEO of Ragn-Sells Treatment & Detox Sweden

Medarbejder i Ragn-Sells

Styrkelse af en koncerns sikkerhedskultur

Gennem koncerndækkende initiativer, som at indføre et nyt rapporteringsværktøj og tilføje en ny metrik til at måle fremskridt, fortsætter Ragn-Sells med at forme  sikkerhedskulturen på alle niveauer. Målet er at blive branchens førende inden for sikkerhed på arbejdspladsen i 2030, bygget på et fundament af gensidig tillid og samarbejde.

Læs mere her