Mangfoldighed, ligestilling og inklusion

Mangfoldighed, lighed og inklusion, samt det at vi værdsætter vores medarbejderes forskelligheder, er nøglen til vores lederskab, innovation og konkurrenceevne

Det er det, der bringer os sammen, og det er det, der gør os til en retfærdig, samarbejdende og blomstrende arbejdsplads.

Vi mener, at mangfoldighed giver adgang til en bred vifte af talenter, færdigheder og erfaringer, som hjælper med at give indsigt i samfundets behov og motivationer. Fra vores synspunkt findes mangfoldighed i alle former og størrelser, og vi er forpligtet til at tilbyde en rummelig arbejdsplads og balance i arbejdsstyrken på alle niveauer og positioner.

Kønsdiversitet er dog et nøgleelement i vores arbejde omkring ligestilling, da vores branche har en historie med mandlig overrepræsentation. Derfor er vores målsætning at opnå en ligelig kønsbalance i organisationen.

Ansatte i Ragn-Sells på arbejde

Udvikling af mangfoldighed og inklusion som aktiver

Ragn-Sells ser mangfoldighed og inklusion som vitale ressourcer. Derfor sigter vi mod en mangfoldig arbejdsstyrke på alle niveauer og stillinger, herunder en jævn kønsbalance. Men at arbejde i en traditionelt mandsdomineret branche kan gøre det udfordrende og dermed endnu mere nødvendigt.

→ Læs mere her 

Medarbejdere i Ragn-Sells

Arbejdet frem mod ligestilling og mangfoldighed

Ragn-Sells tager sit engagement i kønsdiversitet og ligestilling alvorligt. Inden 2030 sigter Ragn-Sells mod at have 50 % kvinder og 50 % mænd i lederrollerne i virksomheden. Og som et medlem af Ragn-Sells-fællesskabet forklarer, er det et mål, der er afgørende for virksomhedens fremtid.

→ Læs mere her

Kai fra Ragn-Sells Estland

En CEO der ønsker at gøre en forskel

Kai Realo blev udnævnt til administrerende direktør for Ragn-Sells Estland i august 2021. Hun mener, at der er visse aspekter, som folk ser forskelligt. “At have et blandet hold er som at have et bakspejl, der dækker alle vinkler; du ser forskellige tilgange til at løse problemer."

→ Læs mere her

Red Lockers med gratis menstruationsprodukter.

"Red Lockers" - Et skridt mod ligestilling

Ragn-Sells  samarbejder med virksomheden RedLocker, som tilbyder gratis menstruationsprodukter på arbejdspladsen. Initiativet er en del af Ragn-Sells’ bæredygtighedsindsats mod en ligeværdig og rummelig arbejdsplads.

→ Læs mere her