Vores tilgang til bæredygtighed

I forbindelse med at lede transformationen hen imod et cirkulært samfund, er Ragn-Sells mission klar – vi vil lede transformationen hen imod et cirkulært samfund, hvor vi drager omsorg for miljøet, minimerer klimaændringerne, og hjælper samfund med at blomstre

Vi tror på en verden, hvor affaldsstrømme er erstattet med fuldt integrerede strømme af cirkulære ressourcer, der flyttes mellem borgere, industrier og samfund, i en model som er bygget op omkring tillid, samarbejde og bæredygtige løsninger.

Det at drive denne transformationen fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi, kræver nye forretningsmodeller, ligesom at det også kræver engagerede partnerskaber mellem en række forskellige markedsaktører. Ragn-Sells stræber efter at blive den rollemodel, som i samarbejde med partnere, i form af kunder, forhandlere, lokalsamfundet og autoriteter, finder nye cirkulære materialestrømme til at maksimere værdien af de knappe ressourcer.

Figuren illustrerer vores rejse og fremskridt hen i mod strategisk bæredygtighed.