de 17 bæredygtighedsmål

Vores bæredygtige strategi

Ragn-Sells strategi understøtter målene for bæredygtig udvikling. Vi har valgt fire fokusområder, der vil guide Ragn-Sells mod en mere bæredygtig virksomhed i 2030

Vi har fire fokusområder i Ragn-Sells når vi taler bæredygtighed og arbejdet med Verdensmålene.

Value Creation and Innovation

Samarbejde og at arbejde i overenstemmelse med værdibaserede forretningsprincipper er nøglen til en cirkulær verden.

People and Culture

Vores kompetente medarbejdere støtter op om vores stræben efter at udvikle og omdanne samfundet med cirkulær tankegang for øje.

Climate and Environment

At ændre tankegangen i samfundet fra affald til ressource er grundlæggende for at gøre verdensklimaet positivt.

Responsible relations

Partnerskaber og samarbejde med andre er afgørende for at omdanne vores lineære økonomi til et cirkulært samfund.

Du kan læse meget mere om vores strategi her