de 17 bæredygtighedsmål

Vores bæredygtige strategi

Ragn-Sells strategi understøtter målene for bæredygtig udvikling. Vi har valgt fire fokusområder, der vil guide Ragn-Sells mod at blive en mere bæredygtig virksomhed inden 2030

Vi har fire fokusområder i Ragn-Sells, når vi taler bæredygtighed og arbejdet med verdensmålene.

Value Creation and Innovation

Samarbejde og at arbejde i overenstemmelse med værdibaserede forretningsprincipper er nøglen til en cirkulær verden.

People and Culture

Vores kompetente medarbejdere støtter op om vores stræben efter at udvikle og omdanne samfundet til en cirkulær økonomi. 

Climate and Environment

At ændre tankegangen i samfundet til at affald er en ressource er grundlæggende for at gøre verdensklimaet positivt.

Responsible relations

Partnerskaber og samarbejde med andre er afgørende for at omdanne vores lineære økonomi til et cirkulært samfund.

Du kan læse meget mere om vores strategi her