Management og ledelse

Vi ønsker at være en drivkraft for bæredygtig forretningsudvikling og cirkularitet

Vores overordnede ledelsestilgang til bæredygtighed er styret mod at skabe tillid både internt og eksternt, som gør os i stand til at være en drivkraft for bæredygtig forretningsudvikling og cirkulære løsninger.

Fundamentet for at skabe sådan en virksomhedskultur og samarbejdsmodel med partnere er illustreret i vores 5C ledelsesmodel – Communication, Collaboration, Commitment, Compliance og Competence. Denne model har sat rammerne for vores rejse i forbindelse med skiftet til en cirkulær økonomi.

De 5C'er:

Communication: Vi øger vores evne til at kommunikere, således at alle, inden for eller uden for Ragn-Sells, kan bidrage til vores bæredygtighedsmål. Vi lytter til hinanden og søger hele tiden at starte en dialog, og vi giver konstruktiv feedback, der fører til større resultater.
Collaboration: Gennem samarbejde hjælper vi hinanden med at få succes ved at dele viden, netværke og skabe fælles mål for at understøtte ét Ragn-Sells, og også for at accelerere cirkulariteten sammen med vores eksterne interessenter.
Commitment: Vi er forpligtet til Ragn-Sells og er loyale over for de beslutninger, der træffes. Ved at sætte klare og målbare mål for hver enkelt medarbejder, inspirerer vi folk til at være engagerede. Vi stræber efter løbende at forbedre os som individer og som organisation.
Compliance: Ved at tage ansvar og være i overensstemmelse med eksterne love, regler og standarder, samt interne politikker og retningslinjer, bevarer vi tilliden som en transformationspartner til cirkulær økonomi. Det at overholde er en løbende proces, der sætter forventninger til vores adfærd og som hjælper os med at holde fokus.
Competence: Vi udvikler hele tiden vores kompetencer gennem vores løbende arbejde og specifik kompetenceudvikling. Med de rette kompetencer kan vi støtte vores kunder i deres cirkulære rejse.