Compliance og risikostyring

Vi stræber efter en etisk forretningsadfærd på tværs af alle niveauer af vores drift

Ragn-Sells er stærkt engageret i at drive sin forretning og forfølge sine interesser på en juridisk og etisk korrekt måde. Da vi har virksomheder i mange lande, og vi er involveret i en bred vifte af processer, tjenester og ydelser, har vi en meget omfattende viden omkring forretningsetik og stræber altid efter en etisk forretningsadfærd på tværs af alle niveauer af vores drift.

I Ragn-Sells Code of Conduct er det understreget, at vi insisterer på ærlighed, integritet og retfærdighed og vi er forpligtet til at opretholde og fremme høje etiske standarder i alle aspekter af vores forretning. Kodekset indeholder vores holdninger i forhold til lovoverholdelse, menneskerettigheder, medarbejdere, forretningsetik, interessekonflikter, virksomhedsaktiver og eksport til udviklingslande.

Vores overordnede compliance-program fastlægger processen for at fungere i overensstemmelse med eksterne love og regler, samt de interne etiske principper og standarder. Programmet fastlægger også roller og ansvar i vores organisation i forbindelse med forebyggelse og handling i tilfælde af, at der er afvigelser eller der opstår risiko for det.