Ansvarlig forsyningskæde

Ragn-Sells har en omfattende værdikæde, herunder leverandører, samarbejdspartnere og kunder. Faktisk samarbejder vi med en lang række aktører på tværs af hele værdikæden. Desuden spiller vi ofte en afgørende rolle i andre aktørers værdikæder både, som kunde og leverandør. Det stiller yderligere krav til os om at optræde som en ansvarlig samarbejdspartner i alle vores aktiviteter og i alt, hvad vi foretager os.

Identificering og håndtering af downstream og
upstream risici

At identificere og være fuldt bevidst om eventuelle risici, både downstream og upstream i vores værdikæde, er det første skridt i at sikre en ansvarlig forsyningskæde. I vores downstream-aktiviteter, både lokalt og globalt, kan involvering med andre aktører indebære risici, såsom manglende overholdelse og afvigelser fra miljømæssige, sociale og økonomiske love og regler. I upstream omfatter risici dårlige arbejdsforhold for entreprenører, lejede chauffører og ansatte hos vores leverandører og kunder.

 

Materiale ført tilbage til samfundet

 At bringe materiale tilbage til samfundet er kernen i vores forretning. Vi sælger indsamlet materiale til genanvendelsesanlæg eller til mellemmænd, der leverer materiale til genanvendelse. Ragn-Sells opererer på det globale marked og sælger til aktører som papirfabrikker og plast- eller metalindustrier, der udnytter materialerne i deres produktionsprocesser. Andre kunder er energiselskaber, der bruger affaldsprodukter til at producere el og fjernvarme.

World search

EcoVadis ratingsystem

Ragn-Sells bruger EcoVadis-platformen, der er en platform designet til at styre og kommunikere virksomhedens bæredygtighedspræstationer ud fra vurderinger på fire temaer: miljø, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder, etik og bæredygtige indkøb, herunder også detaljer om styrker og forbedringsområder. I 2021 opnåede Ragn-Sells bronzeniveauet i ratingsystemet efter en uafhængig undersøgelse fra EcoVadis.