Papir til sikkerhedsmakulering

Ragn-Sells tilbyder professionel håndtering og sikkerhedsmakulering i Kolding og i Nørresundby af alle typer fortrolige dokumenter eller korrekt destruktion af produkter, datamedier og restpartier, der ikke længere anvendes f.eks. ansøgninger, CV’er, lønsedler eller andre fortrolige dokumenter.

Når de fortrolige dokumenter, data, produkter eller restpartier afleveres til destruktion, låses det hele inde i aflåste containere under opsyn, indtil makuleringen eller destruktionen finder sted.

Alle ansatte, der håndterer fortroligt affald hos Ragns-Sells, har underskrevet en intern fortrolighedserklæring og er underlagt tavshedspligt. Ansatte, der makulerer eller destruerer, er sikkerhedsgodkendte.

Selve makuleringen udføres i overensstemmelse med standarderne DIN 66399 og DS/EN 15713, og

Ragn-Sells’ interne procedurer er udarbejdet, således de afspejler relevante krav fra begge standarder

papir

Navn Papir til sikkerhedsmakulering
Vare nr.