HDPE Plast

Ja takk, dette kan du sortere som emballert matavfall.

  • HDPE plast (affaldscontainere, dunke, paller og rør)

Nei takk, dette kan du ikke sortere som emballert matavfall.

  • Alt andet affald

Behandling af HDPE plast

Sorteres efter kvalitet og sendes til oparbejdning/genvinding

genrbug

 

Navn HDPE plast
Vare nr. 4009, 4220, 4221, 4222, 4230, 4280, 4290