Gips

Restprodukterne skal være rene og tørre. Kroge, søm, skruer og lign. kan blive siddende i gipsen

Ja takk, dette kan du sortere som emballert matavfall.

  • Rent gipsaffald, gipsafskær fra nybyggeri, nedrivningsgips belagt med glasfibertråde, tapet og evt. maling

Nei takk, dette kan du ikke sortere som emballert matavfall.

  • Træ, stål og aluminium, isoleringsmateriale, sten og beton, plast, asbestholdige materialer og andet farligt affald

Behandling af gips

Gips separeres fra karton, strå og tapet og sendes til gipsfabrikker som genvindingsmateriale. Karton og strå/tapet sendes til energi.

vinduer

 

Navn Gips
Vare nr. 1612, 1611 (gipsaffald til sortering)