Farligt affald

Øget viden om forskellige stoffers farlige egenskaber og om hvilke produkter de er anvendt i, har de sidste år ført til en øget mængde farligt affald. Det kræver viden og stor respekt når denne type affald håndteres

Ja takk, dette kan du sortere som emballert matavfall.

  • PCB holdigt materiale og træ med blyholdigt maling

Nei takk, dette kan du ikke sortere som emballert matavfall.

  • Alt andet affald

Behandling af farligt affald  

Affaldet indgår i en bearbejdning og sendes i en lukket container videre.

vinduer

 

Navn Farligt affald
Vare nr. 1396, 1395 (PCB m. glas), 1144 (træ m. blyholdig maling)