Brændbart affald

Materialet skal overholde de krav som stilles fra forbrændingsanlægget. Affaldet kan klassificeres efter størrelse enten som småt forbrændingsegnet eller stort forbrændingsegnet affald

Ja takk, dette kan du sortere som emballert matavfall.

  • Brændbart affald, små mængder pap, plast, træ, urent plast, malerspande, gulvtæpper, emballager og tekstiler og andet forbrændingsegnet affald

Nei takk, dette kan du ikke sortere som emballert matavfall.

  • Trykimprægneret træ, farligt affald, PVC, gips, isolering, dæk, jern og metaller, organisk affald og alle former for affald uegnet til forbrænding

Behandling af brændbart affald   

Brændbart affald er en råvare som bruges til fremstilling af energi. Dette benyttes i ovne som er specielt udviklet til denne type brændsel.

genrbug

 

Navn Brændbart affald
Vare nr. 9050, 9095, 9096