Affald til deponi

Ja takk, dette kan du sortere som emballert matavfall.

  • Gipsaffald til sortering, træ, urent glas, isolering, pudsaffald (ler indskud), affald som ikke kan sorteres

  • Asbestholdigt affald, trykimprægneret træ, PVC, metaller indeholdende tungmetaller, farligt affald

Behandling af affald til deponi

Materialet sendes til deponering

ISolering

 

Navn Affald til Deponi
Vare nr. 1602