Ragn-Sells grønne lastbil

Affaldstyper

Vi bestræber os på, at så mange som muligt af de materialer vi indsamler eller modtager genbruges og genindvindes

Søg efter affaldstyper

Hvorfor sortere affald?

Samfundet og dine omgivelser forventer at du sorterer dit affald, alle ved, at det er godt for miljøet. Affald er ressourcer, der kan genbruges til nye produkter, hvis det bliver sorteret og behandlet korrekt. Hvis affaldet ikke er sorteret på forhånd, sorterer vi det på et af vores anlæg, dette kan betyde højere omkostninger i forbindelse med at aflevere affald, så sørg altid for at få sorteret affaldet korrekt. Her finder du oplysninger om, hvordan man kan sortere affald. Hvis du har spørgsmål, forslag eller nogle specifikke ønsker så kontakt os endelig.