Affald som Ressource

Affald er en værdifuld og vigtig ressource og ikke den endelige destination. Med denne overbevisning går vi ind for en ”cirkulær tankegang”, dette betyder at affaldet genbruges igen og igen - dette for at undgå at spilde jordens begrænsede ressourcer

Ved at fokusere på at udnytte ressourcerne og mulighederne i stedet for at fokusere på affald som endedestination, bidrager vi til at få verden til at opfylde de globale mål omkring genanvendelse, og til at blive en naturlig del af dagsordenen i 2030.

"Hvor andre ser en ende, ser vi begyndelsen" er Ragn-Sells' motto.

I det cirkulære samfund vil bæredygtigheden få en helt ​​ny mening. I et bæredygtigt samfund er den sociale ansvarlighed en naturlig dimension i hverdagen, og miljøet skal også være det – fremtiden afhænger af, at vi i fællesskab bliver endnu bedre til at genanvende og dermed spare på jordens ressourcer. Affaldet er en ressource, som har en høj værdi for os, og ikke mindst for samfundet. Ved at tænke sådan optimerer vi både flow og ændre systematisk samfundet - og essensen er, at vi gør det sammen.

I den proces hvor affald bliver til en ressource spiller Ragn-Sells en vigtig rolle. Som en af Danmarks førende genbrugsvirksomheder arbejder vi proaktivt og innovativt for at møde fremtidens udfordringer.

I Ragn-Sells håndtere vi en bred vifte af affaldsfraktioner. Det gør, at vi har mulighed for at tilbyde totalløsninger for bortskaffelse af jeres affald. For nyligt har vi erhvervet os tilgang til at kunne genanvende madaffald. Faktisk kan vi omdanne 100.000 tons madaffald til biomasse årligt på vores anlæg.