Husholdningselskrot eller Erhvervselskrot?

Der er to overordnede strømme for håndteringen af elektronikskrot

Husholdningselskrot

Producentansvaret betyder, at producenter skal sørge for, at elskrot afhentes på de kommunale indsamlingssteder og håndteres efter gældende regler. Dette har producenterne hovedsageligt valgt at løse ved at indgå aftaler med såkaldte kollektive ordninger. De kollektive ordninger forestår arbejdet med at afholde udbud med transportører og genvindingsvirksomheder (operatører), som i en given periode skal varetage returlogistikken og behandlingen af elskrottet for producenterne. De kollektive ordninger og deres operatører bliver hvert år tildelt indsamlingssteder af DPA-System. Tildelingen er opdelt geografisk.

Erhvervselskrot

Producentansvaret betyder, at det er producenternes ansvar at etablere systemer til tilbagetagning og foretage håndtering efter gældende regler for de af deres produkter, som er omfattet af producentansvaret. Dette kan producenterne gøre f.eks. ved samarbejde med en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed. Producenterne kan ligeledes ansvarsoverdrage sine forpligtelser til at indsamle og behandle elskrottet til modtagervirksomheden. Det er da denne som skal sørge for den korrekte håndtering af udstyret, når dette bliver til affald.

Hvad er så op og ned?

Kommunerne har pligt til at etablere indsamlingsordninger for WEEE fra private husholdninger, herunder at stille område til rådighed på genbrugspladserne til indsamling af WEEE. Kommunerne er endvidere ikke ansvarlige for den videre transport og behandling, dette sørger de kollektive ordninger for. Virksomheder må aflevere mindre mængder WEEE på genbrugspladserne, hvis de er slutbrugere af den pågældende EEE. Virksomheder kan også jævnfør reglerne om kildesorteret erhvervsaffald aflevere WEEE, som de er slutbrugere af, til en miljøbehandlingsvirksomhed, som er godkendt til at modtage WEEE. 

WEEE dækker over affald fra elektriske og elektroniske produkter

EEE er en generel betegnelse for elektriske produkter