Sikkerhedsdestruktion af elektronikaffald

Har du brug for at få destrueret digitale medier med persondata, der ikke længere anvendes f.eks. ansøgninger, CV’er, lønsedler eller andre fortrolige dokumenter?

elektronik

WEEE-direktivet under den nye persondatalov går overordnet set ud på, at det er producenterne af de elektroniske produkter, der skal tage ansvar for at bortskaffe det elektroniske affald, der bliver tilbage, når produktet har opbrugt sin levetid og skal kasseres. Med WEEE-direktivet ønsker man med andre ord at undgå, at elektronisk affald bliver blandet med almindeligt affald ved, at producenterne tager ansvar for at tilbagetage deres egne produkter og sørger for, at de bliver sorteret og oparbejdet med henblik på genvinding.

Som samarbejdspartner for banker, forsikringsselskaber, IT indenfor staten og lignende organisationer og selskaber tilbyder Ragn-Sells sikkerhedsdestruktion af IT-affald.

Sikkerhedsdestruktion af IT-affald kan blandt andet omfatte computere og bærbare eller kopimaskiner med indbygget harddisk, men det kan også omhandle en lang række tekniske produkter, der ikke skal sendes i handelen.

Vi neddeler maskinelt alle harddiskenheder, hvorved risikoen for rekonstruktion af data elimineres fuldstændigt. Herefter fremsendes en erklæring på, at de aftalte enheder har gennemgået en sikkerhedsdestruktion, og at data hermed er tilintetgjort.

Fremgangsmåde ved sikkerhedsdestruktion af IT-affald

Ved ankomsten indvejes harddiskene, hvorefter de køres til aflåst område for materialer til sikkerhedsdestruktion. Ved selve sikkerhedsdestruktionen indscannes alle harddiskes serienumre, hvorefter hver harddisk sikkerhedsdestrueres maskinelt. Dette eliminerer fuldstændigt risikoen for genetablering af data.

Når sikkerhedsdestruktionen er færdig, udfærdiger vi med serienummeret på hver enkelt sikkerhedsdestruerede harddisk en erklæring, som I modtager fra os på mail. 

Der foretages sikkerhedsdestruktion af IT-affald efter forudgående aftale.