Sortering og forædling af elektronikaffald

Alt elektronikaffald bliver ved ankomsten vejet, registreret og sorteret i kategorier, som gennemgår forskellige processer:

Sortering og forædling af computeraffaldet med hensyntagen til evt. sikkerhedsdestruktion af databærende medier

  • Fra computeraffaldet, som ønskes sikkerhedsbehandlet, udtages databærende medier (f.eks. harddiske og flash-drev) til særlig registrering og sikkerhedsdestruktion.
  • Miljøbehandling af computeraffaldet, hvor miljøfarlige elementer som batterier og displays udtages.
  • Manuel demontage af computeraffaldet i rene fraktioner, der er særligt egnede til udvinding af råmaterialer til ny produktion.

Alt computeraffald demonteres manuelt for at mindske unødigt spild af materialer.