COP26

FN's klimatopmøde, COP26, i Glasgow, UK er en stor begivenhed hvor ledere fra alle verdens lande mødes for at blive enige om, hvordan den globale indsats kan intensiveres for at løse klimakrisen

Under COP26 vil der være seminarer og workshops sideløbende med forhandlingerne i Glasgow. Ragn-Sells deltager i forskellige sessions, hvor cirkulære materialestrømme vil være i fokus. Vi vil dele viden om, hvordan cirkulære materialestrømme er nødvendige for at indfri ambitionerne i Paris-aftalen.

Fra Ragn-Sells koncernen deltager Pär Larshans, Direktør for bæredygtighed, Alar Saluste, Projektleder Oil To Ash og Jan Svärd, Administrerende Direktør for innovationsvirksomheden EasyMining. Ragn-Sells har til formål at påvirke og inspirere verdens politiske beslutningstagere til at gøre det nemmere og mere rentabelt for flere virksomheder at bruge genbrugsmaterialer.

Vi har haft mulighed for at præsenterer vores tekniske løsninger til genanvendelse af råvarer fra blandt andet spildevandsslamaske og flyveaske. Ash2Salt er et innovativt cirkulært projekt med produktion af calciumcarbonat fra olieskiferaske. Ash2Phos gør fosfor cirkulært ved at genvinde det fra asken, efter at slammet er blevet forbrændt. Slutproduktet er rent, genbrugsfosfor, der kan erstatte jomfruelig fosfor.

Læs mere omkring projekterne her:

Welcome to EasyMining

Under en session torsdag d. 11. november fra kl. 18-19 vil den danske CEO Massimo Forti præsenterer vores fair-plastic koncept, og kommer til at drøfte hvordan vi kan skabe en større efterspørgsel på det plastaffald som kan gøre en reel forskel. Vores Miljøminister, Lea Wermelin, vil indlede sessionen.

I kan følge sessionen via dette link:

When are recycling quotas good to use? | COP26 - YouTube

Læs mere om fair-plastic på hjemmesiden:

FAIR-PLASTIC | Bæredygtig plastik